ΦΎΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (50)

12+

Hμερολόγιο σχολικών εργασιών

Dyspraxiatheca

In classroom
6+

Ακολουθήστε με συνέπεια τον κώδικα διάταξης & οργάνωσης

Dyspraxiatheca

Layout Organization
10+

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Dyspraxiatheca

In classroom
6+

Βοήθεια στο διάλειμμα

Dyspraxiatheca

In classroom
8+

Βοήθεια στην καθημερινή ζωή

Dyspraxiatheca

Everyday Life
12+

Βοηθήστε τους μαθητές να θέσουν στόχους

Dyspraxiatheca

Homework
6+

Γράμματα... εν κινήσει

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Γρήγορη προθέρμανση πριν τις ασκήσεις γραφής

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Γραπτή μεταφορά πληροφοριών

Dyspraxiatheca

In classroom
12+

Δείξτε τους ότι δεν είναι (τα) μόνα

Dyspraxiatheca

Everyday Life
6+

Δημιουργήστε ρουτίνες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Διατηρείστε την αξιολόγηση θετική

Dyspraxiatheca

Homework