ΦΎΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (50)

12+

Hμερολόγιο σχολικών εργασιών

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Ακολουθήστε με συνέπεια τον κώδικα διάταξης & οργάνωσης

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
10+

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Βοήθεια στο διάλειμμα

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Βοήθεια στην καθημερινή ζωή

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
12+

Βοηθήστε τους μαθητές να θέσουν στόχους

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
6+

Γράμματα... εν κινήσει

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Γρήγορη προθέρμανση πριν τις ασκήσεις γραφής

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Γραπτή μεταφορά πληροφοριών

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Δείξτε τους ότι δεν είναι (τα) μόνα

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Δημιουργήστε ρουτίνες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Διατηρείστε την αξιολόγηση θετική

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι