ΦΎΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (50)

6+

Προσαρμόστε τη διάταξη των θρανίων

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Προσοχή στις φωτοτυπίες

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Σημαντικές Πληροφορίες σε πλαίσια

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Στρατηγικες γραφης

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Συνδυάστε τα μέσα

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Σύνδεση & Υπογράμμιση: στρατηγικές μη ''φιλικές" προς την δυσπραξία

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
10+

Χάρτες λέξεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Χρησιμοποείστε φιλική γραμματοσειρά

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
10+

Χρησιμοποιείστε εκπαιδευτικές κάρτες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
8+

Χρησιμοποιείστε χρώμα για να οργανώσετε το υλικό της τάξης

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Χρωματίστε το κείμενο

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

διαχείριση "κακής" συμπεριφοράς

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή