ΑΣΚΉΣΕΙΣ (108)

8+

'' Από πού είσαι;'' - Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή εθνικότητα.

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Ένωσε τα σωστά: Υπολογισμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ένωσε τις τελείες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Ένωσε τις τελείες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Ανακατεμένα γράμματα

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Ανακατεμένα γράμματα

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Ανακατεμένα γράμματα

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Ανακατεμένα γράμματα: 5+1 αισθήσεις

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Ανακατεμένα γράμματα: Άνοιξε το στόμα σου!

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Ανακατεμένα γράμματα: Έλληνες Θεοί

Dyspraxiatheca

Ιστορία
10+

Ανακατεμένα γράμματα: Αθλήματα

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Ανακατεμένα γράμματα: Αιγυπτιακό πάνθεον

Dyspraxiatheca

Ιστορία