Εκπαιδευτικό φύλλο

12+
Εργασία για το σπίτι

ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ ΝΑ ΘΈΣΟΥΝ ΣΤΌΧΟΥΣ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

Hμερολόγιο σχολικών εργασιών

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Βοηθήστε τους μαθητές να θέσουν στόχους

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
12+

Δείξτε τους ότι δεν είναι (τα) μόνα

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
12+

Εξασκείστε τις δεξιότητες κατανόησης κειμένου

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση