ΦΎΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (50)

8+

Διατηρείστε μια ρουτίνα

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Διδάσκοντας την έννοια του χρόνου

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Δουλέψτε με χειρισμούς

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Δώστε τις πληροφορίες τμηματικά

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Ενίσχυση αυτοεκτίμησης

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Ενίσχυση της λαβής

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Ενσωματώστε την τεχνολογία στην τάξη

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Εξάσκηση στην ανάγνωση για εντοπισμό λαθών

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Εξασκείστε τις δεξιότητες κατανόησης κειμένου

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Επιτρέψτε τη χρήση εργαλείων που διευκολύνουν την ανάγνωση

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Ετοιμάστε την στρατηγική διδασκαλίας της ορθογραφίας

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Η Θετική επίδραση των ριμών και της ομοιοκαταληξίας

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά