ΦΎΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (50)

6+

Η σπουδαιότητα της αντίθεσης

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
8+

Κατάλληλα γεωμετρικά εργαλεία

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Οι λέξεις ως κλειδί για τους αριθμούς

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Οι ράβδοι του Cuisenaire

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Οπτική υπενθύμιση για πρόβλεψη κενού ανάμεσα στις λέξεις

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Οπτικοποίηση βημάτων

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Οργανώνοντας ένα τετράδιο σημειώσεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Πίνακας πολλαπλασιασμού

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Παρουσιάζοντας τις πληροφορίες στον πίνακα

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Περίγραμμα του μαθήματος

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Προετοιμάστε πίνακες γραμμάτων

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Προετοιμάστε τα παιδιά για μεγαλόφωνη ανάγνωση

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση