Τι είναι η Δυσπραξία ?

Η Δυσπραξία, γνωστή και ως ‘’αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού κινήσεων’’ είναι μια νευρολογικής φύσεως δυσκολία τόσο κοινή όσο η Δυσλεξία αλλά πολύ λιγότερο διαγνωσμένη.

Αυτή η αόρατη διαταραχή αποκαλύπτεται όταν νέες δεξιότητες ελέγχονται ή ενεργοποιούνται εκτός του κανονικού πλαισίου. Συνεπώς, η Δυσπραξία επηρεάζει τις κινήσεις, τον κινητικό σχεδιασμό και τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Η Δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε περιοχή ανάπτυξης: σωματική, διανοητική, συναισθηματική, κοινωνική, γλωσσική και αισθητηριακή. Αυτή η διαταραχή μπορεί επίσης να επηρεάσει το πεδίο της μάθησης, καθώς δεν είναι διαταραχή μιας μόνο περιοχής.

Παρά την αυξανόμενη ενημέρωση, υπάρχουν ακόμη σημαντικά ελλείμματα στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και τα διαθέσιμα εργαλεία στην κοινωνία γενικότερα αλλά και στην εκπαίδευση ειδικότερα.

Οι μαθητές και μαθήτριες με δυσπραξία αντιμετωπίζουν γενικευμένες δυσκολίες σε ότι αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους εξής τομείς:

Ανάγνωση

Είναι πολύ δύσκολο για τους μαθητές και τις μαθήτριες με Δυσπραξία να συγκεντρωθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που επηρεάζει την έκταση των κειμένων που μπορούν να διαβάσουν. Η στρατηγική της αυτοματοποιημένης ανάγνωσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατακτηθεί. Ένας μαθητής ή μια μαθήτρια μπορεί επίσης να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό πληροφοριών σε ένα κείμενο. Αυτό αλλάζει όλη την αντίληψη για τη διαδικασία της ανάγνωσης.

Γραφή

Αποτελεί επίσης μια πρόκληση διότι οι δεξιότητες λεπτής κινητικότητας καθώς και η χωρική οριοθέτηση της σελίδας είναι προβληματικές. Λόγω του υψηλού επιπέδου συγκέντρωσης που απαιτείται, οι μαθητές/τριες με δυσπραξία κουράζονται γρήγορα.
Ένα παιδί με δυσπραξία δεν μπορεί να εκτελεί πολλές ασκήσεις π.χ η αντιγραφή μιας άσκησης απαιτεί τόση ενέργεια που στο τέλος μπορεί να μην αισθάνεται ότι είναι σε θέση να ολοκληρώσει την άσκηση που απαιτείται. Επιπλέον, πολλά παιδιά με δυσπραξία αντιμετωπίζουν παράλληλα και άλλες διαταραχές όπως : Δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσφασία ή/και δυσαριθμησία. Αυτές αναφέρονται ως συνοσηρές διαταραχές.

Μαθηματικά

Ο συντονισμός ανάμεσα στο μάτι και στο δάχτυλο είναι πολύ σημαντικός προκειμένου κανείς να δείξει ένα αντικείμενο και να μετρήσει ποσότητες.
Αυτό το πρόβλημα οδηγεί σε μειωμένες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης αριθμητικών ασκήσεων, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Επιπλέον, το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε βασίζεται στη χωρική τοποθέτηση των αριθμών (οι δεκάδες στα αριστερά, οι μονάδες στα δεξιά). Το ζήτημα της διαχείρισης του χώρου αποτελεί πηγή λαθών, όχι μόνο ως προς την διαφοροποίηση των οπτικά ‘’αντίστροφων’’ αριθμών π.χ 12 και 21, αλλά και ως προς τη διαδικασία της εκτέλεσης πράξεων.

Οργάνωση

Τα παιδιά με δυσπραξία έχουν μεγάλη δυσκολία ως προς τη διαχείριση του χρόνου τους, του εξοπλισμού, των δραστηριοτήτων ακόμη και των καθημερινών ενεργειών, που για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης γίνονται αυτοματοποιημένα π.χ το ντύσιμο, η προετοιμασία της σχολικής τσάντας κτλ. Τα παιδιά αυτά είναι επίσης ευαίσθητα στις αλλαγές σε σχέση με το μέρος, τους εκπαιδευτικούς κτλ. Απορυθμίζονται και συνεπώς η προσαρμογή τους στις νέες καταστάσεις παίρνει περισσότερο χρόνο.