Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Οργάνωση της διάταξης

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΕ ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΔΙΆΤΑΞΗΣ & ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Ακολουθήστε με συνέπεια τον κώδικα διάταξης & οργάνωσης

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Γρήγορη προθέρμανση πριν τις ασκήσεις γραφής

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Ενίσχυση της λαβής

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Επιτρέψτε τη χρήση εργαλείων που διευκολύνουν την ανάγνωση

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση