Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

ΓΡΑΠΤΉ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Χάρτες λέξεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

παροχή πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση της γνώσης

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
10+

Ενσωματώστε την τεχνολογία στην τάξη

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας