Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

ΓΡΑΠΤΉ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Γραπτή μεταφορά πληροφοριών

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Χάρτες λέξεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Χρησιμοποιείστε εκπαιδευτικές κάρτες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

παροχή πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση της γνώσης

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι