Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Ανάγνωση

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΚΆΡΤΕΣ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Χρησιμοποιείστε εκπαιδευτικές κάρτες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

παροχή πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση της γνώσης

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
10+

Συνδυάστε τα μέσα

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Ενσωματώστε την τεχνολογία στην τάξη

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας