Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εργασία για το σπίτι

ΠΑΡΟΧΉ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Ενσωματώστε την τεχνολογία στην τάξη

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Χρησιμοποιείστε εκπαιδευτικές κάρτες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Χάρτες λέξεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Συνδυάστε τα μέσα

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση