Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

ΕΝΣΩΜΑΤΏΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Χρησιμοποιείστε εκπαιδευτικές κάρτες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Ενσωματώστε την τεχνολογία στην τάξη

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Συνδυάστε τα μέσα

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Γραπτή μεταφορά πληροφοριών

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας