Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Ανάγνωση

ΕΠΙΤΡΈΨΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Οργανώνοντας ένα τετράδιο σημειώσεων

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Σύνδεση & Υπογράμμιση: στρατηγικές μη ''φιλικές" προς την δυσπραξία

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Ακολουθήστε με συνέπεια τον κώδικα διάταξης & οργάνωσης

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Δώστε τις πληροφορίες τμηματικά

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας