Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

WRITTEN TRANSFER OF INFORMATION

Prepare daily/weakly check lists for the students which they can refer to when they come back home from school.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Maps of words

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Mix the media

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Introduce flashcards

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Give technology a try

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας