Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

GIVE TECHNOLOGY A TRY

Consider usage of alternative ways of participation in the class activities.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Written transfer of information

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Provide different options for knowledge presentation

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
10+

Maps of words

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Mix the media

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση