Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Καθημερινή ζωή

TEACHING TIME CONCEPT

Small tip how to introduce concept of time to help student with self organization.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Positive impact of rythmes

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Work with manipulatives

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Teaching time concept

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Writing strategies

Dyspraxiatheca

Γραφή