Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Ανάγνωση

ALLOW READING FRIENDLY TOOLS

Tools which will help to minimalize attention difficulties which affects reading ability.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Reference chart for letters

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Be consistent with the code

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Mark the text

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Organizing notebook

Dyspraxiatheca

Γραφή