Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Ανάγνωση

ALLOW READING FRIENDLY TOOLS

Tools which will help to minimalize attention difficulties which affects reading ability.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Work with manipulatives

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Putting information on board

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Organizing notebook

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Teaching time concept

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή