Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Εργασία για το σπίτι

KEEP THE ASSESMENT POSITIVE

Reduce the stress of reciving feedback by appreciating effort and keeping the positive language.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Prepare student for loud reading

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Putting information on board

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Adjust seating plans

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Importance of contrasting

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης