Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Εργασία για το σπίτι

KEEP THE ASSESMENT POSITIVE

Reduce the stress of reciving feedback by appreciating effort and keeping the positive language.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Allow reading friendly tools

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Positive impact of rythmes

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Show how to verbalize steps

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Mark the text

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση