Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Οργάνωση της διάταξης

IMPORTANCE OF CONTRASTING

While using different media choose different background than white, which can be to bright for children with learning disorders.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Connecting and underlinning are not dyspraxic friendly

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Use friendly font

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Raising self-esteem

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Allow reading friendly tools

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση