Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Καθημερινή ζωή

SOUTIEN À L'ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Créez un système d'organisation pour aider l'élève à préparer ses affaires.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Le logiciel que tout Dys doit avoir !

Adrien Ropartz

Γραφή
8+

Soutien à l'organisation de la vie quotidienne

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Les mots pour exprimer les opérations

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης