Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Οργάνωση της διάταξης

ADAPTER LES PHOTOCOPIES

Conseils pour adapter vos photocopies aux dyspraxiques.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Le logiciel que tout Dys doit avoir !

Adrien Ropartz

Γραφή
8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Entretenez une routine

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Utiliser des couleurs pour organiser le matériel

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας