Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Οργάνωση της διάταξης

ADAPTER LES PHOTOCOPIES

Conseils pour adapter vos photocopies aux dyspraxiques.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Plan de la leçon

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Utiliser des couleurs pour organiser le matériel

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας