Εκπαιδευτικό φύλλο

12+
Καθημερινή ζωή

SHOW THEY ARE NOT ALONE

Knowing that there is someone out in the world with simmilar disorder makes life a bit easier. Provide student with the list of dyspraxic blogs and vlogs to follow.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

School work diary

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Practice reading comprehension skills

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
12+

Practice proof reading

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Show they are not alone

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή