Εκπαιδευτικό φύλλο

12+
Ανάγνωση

PRACTICE READING COMPREHENSION SKILLS

Practice reading comprehension helps dyspraxic students to understand the chronology of action in the text.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

Show they are not alone

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
12+

Practice proof reading

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

School work diary

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Help student to set their goals

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι