Εκπαιδευτικό φύλλο

12+
Εργασία για το σπίτι

HELP STUDENT TO SET THEIR GOALS

Increase student responsibility for their learning process by supporting them in self evaluation and goal setting process.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

School work diary

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
12+

Show they are not alone

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
12+

Practice reading comprehension skills

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
12+

Practice proof reading

Dyspraxiatheca

Γραφή