Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Γραφή

LE LOGICIEL QUE TOUT DYS DOIT AVOIR !

Lors des premières utilisations d’un ordinateur à l’école, on pense souvent utiliser des logiciels de traitement de texte comme Word. Alors que des logiciels de prise de note comme OneNote et Evernote sont plus adaptés à l’organisation et à la saisie des cours sur ordinateur.

  •   Adrien Ropartz
  •   Dyspraxiatheca / Dysnetwork

Other contents that could interest you :

8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
8+

Soutien à l'organisation de la vie quotidienne

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Le logiciel que tout Dys doit avoir !

Adrien Ropartz

Γραφή