Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Εντός της αίθουσας

PLAN DE LA LEÇON

Les plans et résumés de leçons aident l'élève à mieux se repérer et à mieux retenir l'information.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Le logiciel que tout Dys doit avoir !

Adrien Ropartz

Γραφή
8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
8+

Soutien à l'organisation de la vie quotidienne

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή