Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Εντός της αίθουσας

PLAN DE LA LEÇON

Les plans et résumés de leçons aident l'élève à mieux se repérer et à mieux retenir l'information.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Soutien à l'organisation de la vie quotidienne

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Entretenez une routine

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Utiliser des couleurs pour organiser le matériel

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Les mots pour exprimer les opérations

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά