Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Γραφή

ENTRETENEZ UNE ROUTINE

Développez une routine liée aux exercices d'orthographe pour toute la classe.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Les mots pour exprimer les opérations

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Le logiciel que tout Dys doit avoir !

Adrien Ropartz

Γραφή
8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά