Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Γραφή

WARM UP BEFORE HANDWRITING EXERCISES

A short hands warm up will help dyspraxic students with ther pencil grip and will preapare them for handwriting exercizes.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Reference chart for letters

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Adjust seating plans

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Cusinaire rods

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Managing bad behavior

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή