Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Μαθηματικά

POSITIVE IMPACT OF RYTHMES

Use mathematical nursery rhymes is especially favourable for younger students who are at the beginning of their journey to develop their language and communication skills.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Prepare student for loud reading

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Use friendly font

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Managing bad behavior

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Strong pencil grip

Dyspraxiatheca

Γραφή