Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Μαθηματικά

POSITIVE IMPACT OF RYTHMES

Use mathematical nursery rhymes is especially favourable for younger students who are at the beginning of their journey to develop their language and communication skills.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Show how to verbalize steps

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Raising self-esteem

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Keep the assesment positive

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
6+

Putting information on board

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας