Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Μαθηματικά

POSITIVE IMPACT OF RYTHMES

Use mathematical nursery rhymes is especially favourable for younger students who are at the beginning of their journey to develop their language and communication skills.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Visual reminder for spacing

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Let the letters move

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Dosing information

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Allow reading friendly tools

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση