Πρότυπο μάθημα

14+
Ανάγνωση

READING: THE FANTASTIC GENRE

Reading and analysing a text belonging to the fantastic genre
Constitute the genealogy of characters
Analyzing narration
Understanding new words and phrases

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Reading: the fantastic genre

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Child labour

Dyspraxiatheca

Ιστορία
14+

Christmas and the Epiphany

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
14+

Algebra: Solving simple quadratic equations by factoring

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά