Πρότυπο μάθημα

14+
Ιστορία

CHILD LABOUR

Documents analysis
Iconography, testimonies, statistics
Basis for debate

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

The comic genre (theatre)

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

Creative writing: fiction

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Writing strategies

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Christmas and the Epiphany

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή