Πρότυπο μάθημα

14+
Ιστορία

CHILD LABOUR

Documents analysis
Iconography, testimonies, statistics
Basis for debate

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Naples

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Creative writing: fiction

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Theme: Reading Skills • interview of a poet and the story of the young bookseller

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Narrator's point of view

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος