Πρότυπο μάθημα

6+
Ανάγνωση

THE INDUSTRIAL REVOLUTION

Documents analysis:
- children in the mine
- England
- testimonies from the 19th century
- Emile Zola

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

The animals

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Punctuation

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Creating a story from your own pictures

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Religious and pagen celebrations

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή