Πρότυπο μάθημα

6+
Ανάγνωση

THE ANIMALS

Reading: the story of the mouse who wanted to see the world
Understanding texts through questionnaires
True/false
Creative writing about animals

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Religious and pagen celebrations

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

The alphabet and syllables

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Telling the time

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Creating a story from your own pictures

Dyspraxiatheca

Γραφή