Πρότυπο μάθημα

6+
Γραφή

CREATING A STORY FROM YOUR OWN PICTURES

Teamwork
Task and studdy planning
Personal expression and negociation
From explanation to narration
From individual to group writing

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

The animals

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Telling the time

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Punctuation

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Religious and pagen celebrations

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή