Πρότυπο μάθημα

14+
Προετοιμασία μαθήματος

O GÉNERO CÓMICO

Ler, compreender, analisar e reproduzir textos de teatro cómicos
Textos sobre o género cómico
  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Estratégias de Escrita

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Nápoles

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

A União Europeia

Dyspraxiatheca

Πολιτειότητα
14+

Habilidades de Leitura - entrevista de um poeta e a história de um jovem autor

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση