Πρότυπο μάθημα

14+
Ανάγνωση

LEITURA - O GÉNERO FANTÁSTICO

Ler e analisar um texto pertencente ao género fantástico
Constituir a genealogia dos personagens
Analisar a narração
Compreender novas palavras e frases
  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Como escrever uma notícia

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

O Género Cómico

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

Natal e Dia de Reis

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
14+

Leitura - O género fantástico

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση