Πρότυπο μάθημα

14+
Μαθηματικά

RESOLVENDO EQUAÇÕES DE 2º GRAU POR FATORAÇÃO

O objetivo desta lição é permitir que os alunos resolvam equações de 2º grau.

No final desta lição, deve ser capaz de:
- Entender como funciona a fatoração
- Saiber o que é uma equação de 2º grau
- Resolva os quatro casos de equações de 2º grau.
  •   Dyspraxiatheca
  •   yes

Other contents that could interest you :

14+

Habilidades de Leitura - Ler um contrato

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Natal e Dia de Reis

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
14+

Leitura - O género fantástico

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

A União Europeia

Dyspraxiatheca

Πολιτειότητα