Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Καθημερινή ζωή

S'ORGANISER SUR ORDINATEUR

Vous avez déjà dû connaître les classeurs mal rangés et les piles de feuilles non classées. L’ordinateur, c’est la solution mais attention, il peut rapidement devenir comme votre bureau mal rangé. Je vais vous donner quelques astuces pour mieux classer vos cours et fichiers.

  •   Adrien Ropartz
  •   Dyspraxiatheca / Dysnetwork

Other contents that could interest you :

10+

Rendre l'information par écrit

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Tester des outils informatiques

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

S'organiser sur Ordinateur

Adrien Ropartz

Καθημερινή ζωή
10+

Utiliser différents supports

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση