Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Καθημερινή ζωή

S'ORGANISER SUR ORDINATEUR

Vous avez déjà dû connaître les classeurs mal rangés et les piles de feuilles non classées. L’ordinateur, c’est la solution mais attention, il peut rapidement devenir comme votre bureau mal rangé. Je vais vous donner quelques astuces pour mieux classer vos cours et fichiers.

  •   Adrien Ropartz
  •   Dyspraxiatheca / Dysnetwork

Other contents that could interest you :

10+

Utiliser des cartes

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

La Solution pour les Maths ?

Adrien Ropartz

Μαθηματικά
10+

Offrir plusieurs solutions de présentation de l'information

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
10+

Rendre l'information par écrit

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας