Πρότυπο μάθημα

6+
Γραφή

A PONTUAÇÃO

Esta lição visa permitir que os alunos aprendam a inserir a pontuação correta nos textos.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Os Animais

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Criar uma história com as próprias fotos

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Momentos importantes do ano

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Conto Tradicional - O Patinho Feio

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση