Πρότυπο μάθημα

6+
Ανάγνωση

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Análise de documentos:
- crianças na mina
- Inglaterra
- testemunhos do século XIX
- Emile Zola
  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

A Revolução Industrial

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Conto Tradicional - O Patinho Feio

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Os Animais

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Dizendo as horas

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή