Άσκηση

8+
Γραφή

ΑΝΑΚΑΤΕΜΈΝΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΜΉΝΕΣ

Παρατήρησε τα ανακατεμένα γράμματα και βάλτα στη σωστή σειρά. Προσπάθησε να τα σύρεις στο φωτεινό πλαίσιο. 

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Αντιγραφή λέξεων: Υλικό για την τάξη

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Βρείτε το σωστό συνδυασμό!

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ζευγάρια

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ένωσε τις τελείες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση