Άσκηση

8+
Γραφή

'' ΑΠΌ ΠΟΎ ΕΊΣΑΙ;'' - ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΤΑ ΚΕΝΆ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ.

Διαβάστε τις προτάσεις και επιλέξτε τη λέξη που λείπει. 

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Ανακατεμένα γράμματα: Το χέρι

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Ένωσε τα σωστά: Υπολογισμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ζευγάρια

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Βρες αυτό που δεν ταιριάζει : Επίθετα

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση