Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Οργάνωση της διάταξης

BE CONSISTENT WITH THE CODE

We encourage to make a test phase for layout code before choosing which is the best one for dyspraxic student.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Create routine

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Raising self-esteem

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
6+

Putting information on board

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
6+

Warm up before handwriting exercises

Dyspraxiatheca

Γραφή