Πρότυπο μάθημα

14+
Γραφή

CREATIVE WRITING: FICTION

This lesson aims at enabling students to learn how to create and write their own fiction.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

How to write a news article

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Theme: Reading Skills • Reading a contract

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

The comic genre (theatre)

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

How to present qualitative statistical data

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά