Πρότυπο μάθημα

12+
Πολιτειότητα

ATIVIDADE ADICIONAL - BANDEIRAS E CAPITAIS

Este é um jogo que visa desenvolver a memória e o trabalho em equipa, bem como vincular a bandeira de um país com o seu respectivo continente, capital ou país.
Obtenha o maior número de pares de peças!
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

Valor absoluto, Números opostos e Comparação de números racionais

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
12+

Atividade adicional - bandeiras e capitais

Dyspraxiatheca

Πολιτειότητα
12+

Como Escrever Um Texto Informativo

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Matemática: Função e Domínio

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά