Πρότυπο μάθημα

12+
Πολιτειότητα

ADDITIONAL ACTIVITY: FLAGS AND CAPITALS

This is a game that aims to develop memory and teamwork as well as to link a country's flag and its respective continent, capital or country.
Get the largest number of pairs of pieces!

  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

Mathematics: Function and Domain

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
12+

Additional activity: flags and capitals

Dyspraxiatheca

Πολιτειότητα
12+

How to write an informative text

Dyspraxiatheca

Γραφή
12+

Theme: Reading Skills

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση