Πρότυπο μάθημα

14+
Πολιτειότητα

A UNIÃO EUROPEIA

Análise de documentos (mapas, textos, fotos, etc)
  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

O Género Cómico

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

Leitura - O género fantástico

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Escrita Criativa - Escrever Um Conto De Ficção

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Trabalho infantil

Dyspraxiatheca

Ιστορία