Ψηφιακό βιβλίο

14+
Θέατρο

ROMEO AND JULIET

Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young star-crossed lovers whose deaths ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.
  •   William Shakespeare
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

The Picture of Dorian Gray

Oscar Wilde

Σύντομη ιστορία
14+

The Life and Adventures of Robinson Crusoe

Daniel Defoe

Νουβέλα
14+

Mateo Falcone

Prosper Mérimée

Σύντομη ιστορία
14+

Vanka

Anton Chekhov

Σύντομη ιστορία