Ψηφιακό βιβλίο

10+
Σύντομη ιστορία

RIKKI-TIKKI-TAVI

Rikki-Tikki-Tavi is a short story in the 1894 anthology The Jungle Book by Rudyard Kipling about the adventures of a valiant young mongoose, named Rikki-Tikki-Tavi. The story follows Rikki-Tikki-Tavi's experiences after he is adopted into a British family residing in India, as a pet and as protection against cobras.
  •   Rudyard Kipling
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

The Legend of Sleepy Hollow

Washington Irving

Σύντομη ιστορία
10+

The Canterville ghost

Oscar Wilde

Σύντομη ιστορία
10+

Mowgli's Brothers

Rudyard Kipling

Σύντομη ιστορία
10+

Moonfleet

J. Meade Falkner

Νουβέλα