Άσκηση

8+
Μετρήσεις

ΣΩΣΤΌ Ή ΛΆΘΟΣ; ΜΈΤΡΗΣΗ ΧΡΌΝΟΥ

Είναι σωστό αυτό που είναι γραμμένο;

Διάβασε την ερώτηση. 

Απάντησε επιλέγοντας ''σωστό'' ή ''λάθος''. 

 

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Ανακατεμένα γράμματα: Το νερό

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Πολλαπλασιασμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ένωσε τα σωστά: Υπολογισμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Οικογένειες λέξεων: Συσχετισμοί

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση